Content Marketing

Content marketing neemt een steeds belangrijkere positie in binnen B2B marketing. Content moet in de ogen van de doelgroep waardevol zijn. Daarnaast moet content ook op het juiste moment worden aangeboden (inbound en outboud) en in de juiste vorm (mailing, blog, artikel etc). Je moet dus weten waar jouw contact personen zich bevinden in hun B2B Buyers Journey en hoe jouw contact personen informatie tot zich nemen.

Dus waardevolle content en op het juiste moment aanbieden aan de doelgroep zijn de ingrediënten voor succesvolle, versnelde conversies en gekwalificeerde leads. Dit klinkt logisch, maar hoe kun je dit efficiënt aanpakken?

Polderdijk Marketing heeft ruime ervaring met content marketing en het aanbieden van content aan doelgroepen op het juiste moment.

“Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.”
(Content Marketing Institute, 2015)
polderdijk marketing contactblokje
Stel je vragen, deel je uitdagingen en potentiele projecten met mij.
neem contact op

B2B Marketing


Marketing Strategy Marketing strategie is een bedrijfsstrategie waarin alle marketing doelstellingen gecombineerd zijn in een alomvattend plan.LEES MEER
Marketing Innovation Marketing innovatie is gericht op het efficiënter voldoen aan de behoeften van de klant en de daaraan gerelateerde toename...LEES MEER
Demand Generation Demand generation is de kern van gerichte marketing programma’s om het bewustzijn en interesse in producten en diensten van een organisatie te vergroten.LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
polderdijk marketing google polderdijk marketing linkedin polderdijk marketing twitter polderdijk marketing pinterest polderdijk marketing facebook
×