Campaign Management

Een mooie campagne wordt vaak verward met een succesvolle campagne. Het is belangrijk om een campagne op resultaten te kunnen beoordelen en evalueren op succes. Zijn de beoogde resultaten behaald en zijn er überhaupt van te voren doelstellingen bepaald?

Succesvolle campaign management bestaat uit een combinatie van marketing activiteiten met als basis relevante content en support van telemarketing en sales. Daarvoor is een goede planning nodig die gericht is op de gesegmenteerde doelgroep(en) en waar deze doelgroep zich bevindt in de buying journey. De doelgroep moet echter wel bereikbaar zijn via een goede eigen database, externe data of social media. Een campagne kan nog zo mooi, zijn maar als deze campagne de doelgroep niet bereikt of de content die wordt aangeboden is niet relevant, dan levert alle moeite weinig resultaat op.

Succesvolle Campaign Management nodig? Neem contact op met Polderdijk Marketing om uw organisatie te helpen met:

  1. Segmenteren en selecteren van de doelgroep
  2. Plannen en inrichten van campagnes
  3. Selecteren/ creëren en mappen van content
  4. Automatiseren van campagnes
  5. Meetbaar maken van resultaten met KPI’s en dashboards
polderdijk marketing contactblokje
Stel je vragen, deel je uitdagingen en potentiele projecten met mij.
neem contact op

B2B Marketing


Marketing Strategy Marketing strategie is een bedrijfsstrategie waarin alle marketing doelstellingen gecombineerd zijn in een alomvattend plan.LEES MEER
Marketing Innovation Marketing innovatie is gericht op het efficiënter voldoen aan de behoeften van de klant en de daaraan gerelateerde toename...LEES MEER
Demand Generation Demand generation is de kern van gerichte marketing programma’s om het bewustzijn en interesse in producten en diensten van een organisatie te vergroten.LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
polderdijk marketing google polderdijk marketing linkedin polderdijk marketing twitter polderdijk marketing pinterest polderdijk marketing facebook
×