Buying Journey’s

De Buying Journey, of B2B koopproces, vormt een belangrijke basis voor de marketing strategie. De Buying Journey is een schematische gefaseerde weergave van de stappen die een prospect doorloopt in het aankoopproces. Er zijn verschillende interpretaties van de buying journey en welke stappen een prospect doorloopt. Een ding is helder: een aankoop proces is geen momentopname en bestaat uit diverse kleine beslissingen op basis van verzamelde informatie.

Een buying journey is per organisatie verschillend en kan ook uiteenlopend zijn in doorlooptijd. Het doel voor een organisatie is om op de juiste manier de prospect te helpen in de fases in de buying journey. Dit moet uiteindelijk leiden tot aankoop van het product of dienst.

Een voorbeeld van stappen in een buyers journey:

  1. Awareness
  2. Consideration
  3. Education
  4. Evaluation
  5. Action
  6. Engage

Buying Journeys zijn van strategisch belang en vormen de basis voor efficiënte geautomatiseerde nurture campagnes en lead management.

Neem contact op met Polderdijk Marketing om uw organisatie te helpen met het identificeren, opstellen en managen van buying journeys.

polderdijk marketing contactblokje
Stel je vragen, deel je uitdagingen en potentiele projecten met mij.
neem contact op

B2B Marketing


Marketing Strategy Marketing strategie is een bedrijfsstrategie waarin alle marketing doelstellingen gecombineerd zijn in een alomvattend plan.LEES MEER
Marketing Innovation Marketing innovatie is gericht op het efficiënter voldoen aan de behoeften van de klant en de daaraan gerelateerde toename...LEES MEER
Demand Generation Demand generation is de kern van gerichte marketing programma’s om het bewustzijn en interesse in producten en diensten van een organisatie te vergroten.LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
polderdijk marketing google polderdijk marketing linkedin polderdijk marketing twitter polderdijk marketing pinterest polderdijk marketing facebook
×